υπουργός Υγείας

31 Αυγούστου 202125 Ιανουαρίου 202119 Ιανουαρίου 202116 Ιανουαρίου 202108 Δεκεμβρίου 202012 Νοεμβρίου 202031 Αυγούστου 202019 Δεκεμβρίου 201907 Νοεμβρίου 201901 Νοεμβρίου 201909 Μαΐου 201918 Οκτωβρίου 201811 Σεπτεμβρίου 201830 Οκτωβρίου 201730 Σεπτεμβρίου 201731 Μαΐου 201606 Αυγούστου 201519 Ιανουαρίου 201527 Νοεμβρίου 2014