Ταϊβάν

23 Σεπτεμβρίου 202315 Ιουλίου 202314 Ιουλίου 202305 Ιουνίου 202318 Απριλίου 202317 Απριλίου 202310 Απριλίου 202308 Απριλίου 202307 Απριλίου 202306 Απριλίου 202323 Μαρτίου 202303 Φεβρουαρίου 202301 Ιανουαρίου 202329 Οκτωβρίου 202225 Οκτωβρίου 202218 Οκτωβρίου 202218 Σεπτεμβρίου 202214 Σεπτεμβρίου 202218 Αυγούστου 202217 Αυγούστου 202212 Αυγούστου 202208 Αυγούστου 202207 Αυγούστου 202205 Αυγούστου 202204 Αυγούστου 202203 Αυγούστου 2022