Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα

04 Μαρτίου 201907 Φεβρουαρίου 201909 Νοεμβρίου 201807 Νοεμβρίου 201814 Νοεμβρίου 201728 Απριλίου 201513 Φεβρουαρίου 201511 Φεβρουαρίου 201517 Ιουνίου 201427 Μαΐου 201407 Μαρτίου 201415 Φεβρουαρίου 201407 Μαρτίου 201317 Φεβρουαρίου 2013