Επιστροφή στην κερδοφορία σηματοδοτούν τα οικονομικά αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου του έτους της ΔΕΗ.

Οπως ανακοίνωσε η εταιρεία, από τις ζημιές του αντίστοιχου περσινού χρονικού διαστήματος ύψους 66,3 εκατ. ευρώ η επιχείρηση πέρασε σε επαναλαμβανόμενα προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων κέρδη 182 εκατ. ευρώ.

Επίσης η εταιρεία έπειτα από καιρό εμφάνισε οριακά κέρδη προ φόρων 3,5 εκατ. ευρώ από ζημιές 248,5 εκατ. ευρώ πέρυσι.

Ο κύκλος εργασιών, παρά τον μειωμένο όγκο πωλήσεων κατά 858 GWh (ή 9,3%) λόγω απώλειας μεριδίου αγοράς, αυξήθηκε το α' τρίμηνο 2020 κατά 80,7 εκατ. ευρώ ή 7,1% λόγω των μέτρων που ελήφθησαν από τον Σεπτέμβριο του 2019 και της αύξησης των εσόδων από πώληση ηλεκτρικής ενέργειας θερμικών μονάδων στα μη Διασυνδεδεμένα Νησιά, καθώς και των εσόδων από τέλη χρήσης Δικτύου Διανομής που εισπράττονται από Τρίτους Προμηθευτές.

Από την πλευρά του ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ Γιώργος Στάσσης, σχολιάζοντας τα οικονομικά αποτελέσματα, τόνισε: «Η θετική τάση στη λειτουργική κερδοφορία του Ομίλου, η οποία ξεκίνησε από τα αποτελέσματα του τετάρτου τριμήνου 2019, συνεχίστηκε και στο πρώτο τρίμηνο του 2020, με το EBITDA σε επαναλαμβανόμενη βάση να διαμορφώνεται σε  182 εκατ. ευρώ. Αποτελεί θετική εξέλιξη η μείωση των λειτουργικών δαπανών λόγω της μείωσης, μεταξύ άλλων, των δαπανών για αγορές ενέργειας και καύσιμα λόγω της πτώσης της Οριακής Τιμής Συστήματος και των τιμών φυσικού αερίου, ενώ παράλληλα καταγράφηκε μείωση του καθαρού χρέους κατά 52 εκατ. ευρώ».