Την αντίθεσή τους στη διάταξη του υπουργείου Παιδείας που δίνει τη δυνατότητα στους αποφοίτους κολεγίων που είναι παραρτήματα πανεπιστημίων του εξωτερικού να προσλαμβάνονται στην γενική εκπαίδευση και τα σχολεία της χώρας εξέφρασαν χθες και οι δύο εκπαιδευτικές Ομοσπονδίες της χώρας (η Ομοσπονδία Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης και η Διδασκαλική Ομοσπονδία Αθηνών) σε συνεδριάσεις των Διοικητικών Συμβουλίων τους.

Οι καθηγητές της ΟΛΜΕ και οι δάσκαλοι της ΔΟΕ αποφάσισαν στάση εργασίας και διοργάνωση κινητοποίησης έξω από τη Βουλή την ημέρα ψήφισης του νομοσχεδίου (στις 23 ή τις 24 του μήνα). Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της ΟΛΜΕ έγινε λόγος για ξεκάθαρη υποβάθμιση των πτυχίων των εκπαιδευτικών με τη διάταξη για τα κολέγια, ενώ εκφράστηκαν αντιρρήσεις και ως προς την επιβολή «ποινής» τριετούς αποκλεισμού από τους πίνακες διορισμών όσων αναπληρωτών δεν δέχονται τον διορισμό τους ή αποχωρούν αφού αναλάβουν καθήκοντα.

Από την πλευρά του το υπουργείο Παιδείας σε διευκρινίσεις του για το θέμα έκανε λόγο για εφαρμογή από τη χώρα μας σχετικών κοινοτικών διατάξεων και ανέφερε ότι «υποβάλλει το σχέδιο νόμου για να αποτραπεί το ενδεχόμενο παραπομπής της Ελλάδας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο». Οπως διευκρίνισε το υπουργείο Παιδείας «δικαίωμα συμμετοχής, για πρόσληψη ή διορισμό ως εκπαιδευτικοί, έχουν κάτοχοι τίτλου σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης αναγνωρισμένων πανεπιστημίων του εξωτερικού ανεξάρτητα από τον τόπο φοίτησης». Η είσοδος στον εκπαιδευτικό κλάδο, μετά και την προτεινόμενη τροποποίηση, θα προβλέπεται για: αποφοίτους ΑΕΙ της ημεδαπής, αποφοίτους εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της αλλοδαπής εφόσον έχουν αναγνώριση ακαδημαϊκής ισοτιμίας και αντιστοιχίας από τον ΔΟΑΤΑΠ, κατόχους αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων βάσει της Οδηγίας 2005/36/ΕΚ, κατόχους αναγνώρισης επαγγελματικής ισοδυναμίας τίτλου σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με συναφή τίτλο σπουδών για κλάδο εκπαιδευτικού.