Είπε

για Παπαγγελόπουλο

Λειτουργούσε με τρόπο εκβιαστικό, σε βαθμό που απορούσα πώς τον στήριζε η τότε κυβέρνηση

Εστηνε δημοσιεύματα με παρακρατικές μεθόδους. Εφτιαχνε ιστορίες και διέσυρε αθώους ανθρώπους

Γνώριζε πως δεν υπάρχουν στοιχεία για πολιτικά πρόσωπα, όμως απαιτούσε να κατασκευάσω στοιχεία

Δεν ορρωδούσε
προ ουδενός. Επαιρνε τηλέφωνα και υποδείκνυε
τι να κάνουμε
σε συγκεκριμένες υποθέσεις