Ευκαιρία εργασίας σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές με σπουδές σε διάφορους κλάδους δίνει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, μέσω προγράμματος πρακτικής άσκησης. Οι ενδιαφερόμενοι θα κληθούν να απασχοληθούν για χρονική περίοδο από τρεις μήνες έως ένα έτος. Οι τρέχουσες προκηρύξεις αφορούν θέσεις για πρακτική άσκηση στη Γενική Διεύθυνση Μικροπροληπτικής Εποπτείας IV.

Το πρόγραμμα πρακτικής άσκησης της ΕΚΤ δίνει τη δυνατότητα στους υποψηφίους να εφαρμόσουν στην πράξη τις γνώσεις που απέκτησαν κατά τη διάρκεια των σπουδών και να κατανοήσουν καλύτερα τι σημαίνει να εργάζεσαι για την Ευρώπη. Ως ασκούμενοι θα έχουν την ευκαιρία να μάθουν περισσότερα για τις δραστηριότητες της ΕΚΤ και να συμβάλουν στην αποστολή της. Τα καθήκοντα που θα ασκούν θα εποπτεύονται και θα ποικίλλουν ανάλογα με τη μονάδα στην οποία θα τοποθετηθούν.

Για παράδειγμα, μπορεί να περιλαμβάνουν έρευνα, σύνταξη σχεδίων έκθεσης, συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων, εκτέλεση επιχειρησιακών καθηκόντων και συμμετοχή σε μελέτες ad hoc.

Ως υποψήφιοι μεταπτυχιακοί φοιτητές ή απόφοιτοι διδακτορικού, θα συμμετάσχουν στις εργασίες τραπεζικής εποπτείας της ΕΚΤ, οι οποίες διεξάγονται στο πλαίσιο του Ενιαίου Μηχανισμού Εποπτείας (SSM) - που αναφέρεται στο σύστημα τραπεζικής εποπτείας στην Ευρώπη και περιλαμβάνει την ΕΚΤ και τις εθνικές εποπτικές Αρχές των συμμετεχόντων χωρών.

Η υποτροφία για κάθε ασκούμενο διδάκτορα είναι 1.900 ευρώ μηνιαίως, ενώ θα λαμβάνουν και επίδομα στέγασης. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν διδακτορικό δίπλωμα ή ένα μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης καθώς και τέσσερα έτη σχετικής εμπειρίας και δημοσιεύσεων στα οικονομικά ή σε άλλον σχετικό τομέα.

Επιπλέον θα πρέπει να έχουν προηγμένες γνώσεις σε MS Office, ιδίως Word, Excel και PowerPoint, καθώς και άριστη γνώση αγγλικών, αλλά και καλή γνώση μιας ακόμη επίσης γλώσσας της ΕΕ.

Η διαδικασία περιλαμβάνει μια online δοκιμασία ή / και μια προκαταρκτική συνέντευξη βίντεο στο στάδιο της προκαταρκτικής εξέτασης.

Αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά έως και αύριο στη Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και συγκεκριμένα στη διεύθυνση: https://www.ecb.europa.eu/careers/vacancies/html/vacancydetails.en.html?id=005056853E201EE980D4ECA83D0F87CA