Τριφύλλης Αντώνης

03 Ιουλίου 202029 Ιουνίου 202001 Ιουνίου 202011 Μαΐου 202005 Μαΐου 202022 Απριλίου 202011 Απριλίου 202031 Μαρτίου 202024 Μαρτίου 202017 Μαρτίου 202009 Μαρτίου 202004 Μαρτίου 202003 Μαρτίου 202017 Φεβρουαρίου 202007 Φεβρουαρίου 202031 Ιανουαρίου 202021 Ιανουαρίου 202017 Ιανουαρίου 202016 Ιανουαρίου 202007 Ιανουαρίου 202021 Δεκεμβρίου 201916 Δεκεμβρίου 201909 Δεκεμβρίου 201903 Δεκεμβρίου 201927 Νοεμβρίου 201912 Νοεμβρίου 201908 Νοεμβρίου 201901 Νοεμβρίου 201922 Οκτωβρίου 201909 Οκτωβρίου 201904 Οκτωβρίου 201927 Σεπτεμβρίου 201924 Σεπτεμβρίου 201917 Σεπτεμβρίου 201909 Σεπτεμβρίου 201903 Σεπτεμβρίου 2019