Σπινθουράκης Μανώλης

12 Ιουλίου 201810 Ιουλίου 201806 Ιουλίου 201805 Ιουλίου 201829 Ιουνίου 201828 Ιουνίου 201827 Ιουνίου 201824 Ιουνίου 201820 Ιουνίου 201814 Ιουνίου 201808 Ιουνίου 201824 Μαΐου 201823 Μαΐου 201818 Μαΐου 201815 Μαΐου 201814 Μαΐου 201809 Μαΐου 201804 Μαΐου 201803 Μαΐου 201827 Απριλίου 201826 Απριλίου 201824 Απριλίου 201818 Απριλίου 201817 Απριλίου 201813 Απριλίου 201812 Απριλίου 201810 Απριλίου 201830 Μαρτίου 201826 Μαρτίου 2018