Ποντίδα Χάρη

02 Ιανουαρίου 201330 Δεκεμβρίου 201220 Δεκεμβρίου 201210 Δεκεμβρίου 201205 Δεκεμβρίου 201228 Νοεμβρίου 201222 Νοεμβρίου 201221 Νοεμβρίου 201214 Νοεμβρίου 201208 Νοεμβρίου 201229 Οκτωβρίου 201219 Οκτωβρίου 201212 Οκτωβρίου 201203 Οκτωβρίου 201202 Οκτωβρίου 201225 Σεπτεμβρίου 201223 Σεπτεμβρίου 201221 Σεπτεμβρίου 201213 Σεπτεμβρίου 201212 Σεπτεμβρίου 201210 Σεπτεμβρίου 201203 Σεπτεμβρίου 201229 Αυγούστου 201226 Αυγούστου 201223 Αυγούστου 201220 Αυγούστου 201217 Αυγούστου 201216 Αυγούστου 201212 Αυγούστου 201206 Αυγούστου 201201 Αυγούστου 201229 Ιουλίου 201224 Ιουλίου 201223 Ιουλίου 2012