Σε δημόσια διαβούλευση βρίσκεται το «Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης Επιτάχυνση διαδικασιών στελέχωσης Δικαστικής Αστυνομίας – Τροποποιήσεις Ν. 4963/2022», για τις προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ.

Η διαβούλευση θα ολοκληρωθεί την 1η Σεπτεμβρίου 2023 και ώρα 22:00.

Έρχονται 750 προσλήψεις

Η προκήρυξη του διαγωνισμού προβλέπεται να διενεργηθεί μέσω ΑΣΕΠ και θα αφορά την πρόσληψη 600 ατόμων στη Δικαστική Αστυνομία, τα οποία θα κατανεμηθούν στις δικαστικές υπηρεσίες της χώρας και θα αποτελούν το ένστολο και ένοπλο προσωπικό, που θα εκτελεί αστυνομικά καθήκοντα, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Οι 600 αυτές οργανικές θέσεις, κατανέμονται σε κλάδους, ως εξής:

  • τριάντα (30) θέσεις για τον κλάδο ΠΕ Δικαστικής Αστυνομίας,
  • εβδομήντα (70) θέσεις για τον κλάδο ΤΕ Δικαστικής Αστυνομίας και
  • πεντακόσιες (500) θέσεις για τον κλάδο ΔΕ Δικαστικής Αστυνομίας.

Επίσης, προβλέπεται η πρόσληψη και 150 ατόμων διαφόρων ειδικοτήτων για το πολιτικό προσωπικό, που θα εκτελούν καθήκοντα πραγματογνωμόνων.