Μπορεί η Τυνησία και η Ελλάδα να διατηρούν φιλικές σχέσεις από το 1956 αλλά ο ρυθμός των πολιτικών διαβουλεύσεων και το επίπεδο της συνεργασίας τους παραμένουν, σύμφωνα με τον Μοχαμέτ Ενακέρ, κατώτερα των προσδοκιών κυρίως λόγω της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα και της πολιτικής αλλαγής στην Τυνησία. Με αφορμή τη διήμερη επίσκεψή του στην Αθήνα, ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου της Τυνησίας παραχώρησε αποκλειστική συνέντευξη στα «ΝΕΑ».

Τι μήνυμα θα θέλατε να στείλετε στην Ελλάδα με την ευκαιρία της επίσκεψής σας;

Η επίσκεψή μου στην Ελλάδα, το λίκνο της δημοκρατίας, περιλαμβάνει ένα ισχυρό μήνυμα ενθάρρυνσης, αλληλεγγύης και υποστήριξης από την Τυνησία προς τον φίλο ελληνικό λαό και τις Αρχές της χώρας. Χαιρετίζω τον ελληνικό λαό, που έχει μια μακρά ιστορία και έναν αρχαίο και εντυπωσιακό πολιτισμό. Χαιρετίζω το αξιοσημείωτο θάρρος και την αυταπάρνησή του. Οι θυσίες του είναι που επέτρεψαν την εφαρμογή των δραστικών και οδυνηρών μεταρρυθμίσεων και των μέτρων λιτότητας που απαιτούνται κυρίως από τους δανειστές. Ευτυχώς σήμερα, όπως και ο Φοίνικας που αναδύεται από τις στάχτες του, η Ελλάδα γνωρίζει την επιτυχία έπειτα από οκτώ χρόνια αξιέπαινων προσπαθειών, επιστρέφοντας ξανά στην οικονομική ανάπτυξη. Οι νύχτες έχουν τέλος, το ίδιο και οι οικονομικές κρίσεις.

Η έγκριση από την Τυνησία, το 2014, ενός Συντάγματος που εγγυάται τα δικαιώματα και τις ελευθερίες και κατοχυρώνει τις αρχές της δημοκρατικής διακυβέρνησης αποτελεί ένα θεμελιώδες κεκτημένο. Σε ποιο βαθμό έχει όμως εφαρμοστεί το Σύνταγμα σε επίπεδο νομικών κειμένων;

Η Συνέλευση των Αντιπροσώπων του Λαού εργάζεται προκειμένου να καταστεί σύμφωνη με το νέο Σύνταγμα η εθνική νομοθεσία για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις δημόσιες ελευθερίες. Στο πλαίσιο αυτό, ψηφίσαμε αρκετούς σημαντικούς νόμους οι οποίοι αφορούν την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων, την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών, το δικαίωμα πρόσβασης στις πληροφορίες, την προστασία όσων καταγγέλλουν τη διαφθορά, την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και την καταστολή του ξεπλύματος χρήματος. Επιπλέον, η Συνέλευση υιοθέτησε τους νόμους σχετικά με το Συνταγματικό Δικαστήριο, το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο, το Οικονομικό και Χρηματοοικονομικό Δικαστικό Κέντρο και την Αρχή για τη Χρηστή Διακυβέρνηση και την Καταπολέμηση της Διαφθοράς. Είναι επίσης σημαντικό να υπογραμμιστεί ο κεντρικός ρόλος του Κοινοβουλίου στη δημιουργία ανεξάρτητων συνταγματικών οργάνων στον βαθμό που καθορίζει τη σύνθεση των οργάνων αυτών, την οργάνωσή τους και τους τρόπους ελέγχου τους. Συνεπώς, το Κοινοβούλιο της Τυνησίας, το οποίο προκύπτει από το Σύνταγμα του 2014, αποδεικνύεται ο οικοδόμος του δημοκρατικού κράτους της Τυνησίας.

Η δεύτερη φάση των διαπραγματεύσεων μεταξύ της ΕΕ και της Τυνησίας για τη συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών ALECA ολοκληρώθηκε στα τέλη Μαΐου: τι περιμένετε από τη συμφωνία αυτή;

Οπως σίγουρα γνωρίζετε, η ΕΕ είναι ο μεγαλύτερος οικονομικός και εμπορικός εταίρος μας. Από το 2012, η Τυνησία απολαμβάνει καθεστώς προνομιούχου εταίρου της ΕΕ. Επιπλέον, οι Τυνήσιοι εκτιμούν ιδιαίτερα την πολύτιμη στήριξη της Ενωσης στη διαδικασία δημοκρατικής μετάβασης στη χώρα μας. Οσον αφορά τη Σφαιρική και σε Βάθος Συµφωνία Ελευθέρων Συναλλαγών, πρόκειται για ένα σημαντικό εργαλείο επιτάχυνσης μεταρρυθμίσεων και ένα νομικό μέσο για την επίτευξη των στόχων της προνομιακής εταιρικής σχέσης μεταξύ της Τυνησίας και της ΕΕ, ιδίως για την αγκυροβόληση της Τυνησίας στον ευρωπαϊκό χώρο και την καθιέρωση σε μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο ορίζοντα ενός κοινού οικονομικού χώρου. Πιστεύω ότι μια τέτοια συμφωνία είναι ευαίσθητη και ότι η εφαρμογή της πρέπει να πραγματοποιηθεί σταδιακά μέσω μιας τεκμηριωμένης διαπραγμάτευσης που θα πρέπει να καθοδηγείται από τις αρχές της ασυμμετρίας και της προοδευτικότητας προς όφελος της Τυνησίας, δεδομένου ότι η οικονομία της Τυνησίας είναι σήμερα πολύ χαμηλότερη από αυτήν της Ευρώπης.