Το νέο νομοσχέδιό του, με το οποίο το Ιόνιο Πανεπιστήμιο «απορροφά» από την 1η Οκτωβρίου το ΤΕΙ Ιονίων Νήσων, έδωσε σε δημόσια διαβούλευση το υπουργείο Παιδείας. Ετσι στο νέο Ιόνιο Πανεπιστήμιο ιδρύονται την 1/10/2018 οι Σχολές Περιβάλλοντος με έδρα τη Ζάκυνθο και Οικονομικών Επιστημών με έδρα την Κέρκυρα, οι οποίες θα λειτουργήσουν από την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020. Στο ίδρυμα θα λειτουργήσουν την ίδια χρονιά τα Τμήματα Εθνομουσικολογίας με έδρα το Ληξούρι, Επιστημών Τροφίμων και Διατροφής με έδρα το Αργοστόλι, Περιβάλλοντος με έδρα τη Ζάκυνθο, Περιφερειακής Ανάπτυξης με έδρα τη Λευκάδα, Τουρισμού με έδρα την Κέρκυρα,  Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας με έδρα το Αργοστόλι. Η συγκρότηση και ανάδειξη των οργάνων διοίκησης των σχολών του θα ολοκληρωθούν μέχρι τις 31/1/2019.