Με την έγκριση του Συμβουλίου Επικρατείας θα προχωρήσει η δημιουργία για το εμπορικό κέντρο Academy Gardens, έκτασης 22.000 τετραγωνικών μέτρων, στην ευρύτερη περιοχή της Ακαδημίας Πλάτωνος του Δήμου Αθηναίων. Το Ε΄ Τμήμα του ΣτΕ ενέκρινε την έναρξη κατασκευής του μέσω της ολοκλήρωσης των όρων δόμησης στην εν λόγω έκταση, στην οποία θα ανοικοδομηθεί πολυχώρος εμπορίου και ψυχαγωγίας, που θα περιλαμβάνει εμπορικούς χώρους, καταστήματα εστίασης, κινηματογράφους, κ.λπ.

Το δικαστήριο με την υπ΄ αριθμ 71/2018 γνωμοδότησή του με πρόεδρο τον αντιπρόεδρο Αθανάσιο Ράντο και εισηγητή τον πάρεδρο Δημήτρη Βασιλειάδη, έκριναν νόμιμο το νέο σχέδιο Προεδρικού διατάγματος, μόνο ως προς τον έλεγχο της αρμοδιότητας του προτείνοντος υπουργού Περιβάλλοντος καθώς το 2015 είχε εγκρίνει τον καθορισμό των όρων δόμησης τεσσάρων οικοδομικών τετραγώνων (Ο.Τ. 124,126, 127 και 128) στην ευρύτερη περιοχή της Ακαδημίας Πλάτωνος, αλλά δεν είχαν ολοκληρωθεί οι όροι δόμησης στην εν λόγω περιοχή. Το σχετικό διάταγμα επανακατέθηκε διότι άλλαξε ο υποργός Περιβάλλοντος.