Ενώπιον της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας, συζητήθηκαν οι προσφυγές που έχουν υποβάλλει οι τηλεοπτικοί σταθμοί Αντένα, Άλφα, Σκάι, Σταρ και Μέγκα, όπως και η ΕΙΤΗΣΕΕ με τις οποίες ζητούν να ακυρωθεί η υπ´ αριθμ. 1/2017 προκήρυξη του διαγωνισμού για τη χορήγηση των 7 αδειών με τιμή εκκίνησης τα 35 εκ. ευρώ για κάθε άδεια.

Οι νομικοί εκπρόσωποι των τηλεοπτικών σταθμών υποστήριξαν ότι για τον καθορισμό του αριθμού των 7 αδειών δεν υπήρξε μελέτη από το αρμόδιο όργανο που είναι η ΕΕΤΤ παρά μόνο μια συνάντηση εμπειρογνωμόνων καθώς και ότι η τιμή εκκίνησης όπως καθορίστηκε είναι αναιτιολόγητη και δεν στηρίζεται σε πραγματικά δεδομένα. Μοναδικό κριτήριο είναι το οικονομικό, όπως είπαν προσθέτοντας πως πρόθεση της πολιτείας δεν είναι η βιωσιμότητα των τηλεοπτικών σταθμών και αποκατάσταση της τάξης στον τηλεοπτικό χώρο. Επιδίωξή της είναι η οικονομική εξάντληση των τηλεοπτικών σταθμών.

Από την πλευρά τους οι 120 εργαζόμενοι του MEGA που εκπροσωπήθηκαν στο δικαστήριο αναφέρουν πως υπόκεινται ολοκληρωτική καταστροφή: «τα θύματα είναι οι εργαζόμενοι. Θέλουμε να υπάρχει νόμιμη διαδικασία και κανόνες στην τηλεοπτική αγορά». Η συνέχιση της λειτουργίας του σταθμού οδηγεί, όπως είπε ο δικηγόρος τους, στην αποπληρωμή των τραπεζικών δάνειων: «Με την άμισθη εργασία και την χρήση του αρχείου του Μega «έχει γίνει μέχρι σήμερα απόσβεση του μεγαλύτερου μέρους του δανείου».

Από την πλευρά του δημοσίου, οι νομικοί σύμβουλοι επικαλέστηκαν αφενός τις προσφορές των τηλεοπτικών σταθμών στον πρώτο διαγωνισμό που ακυρώθηκε από το ΣτΕ , αφετέρου τις αγωγές αποζημίωσης τηλεοπτικών σταθμών για να δείξουν ότι η τιμή των 35 εκατομμυρίων είναι συμφέρουσα και υπάρχει οικονομική δυνατότητα για την πληρωμή.