Προσωπικό για τη φροντίδα των παιδιών αναζητούν τα ευρωπαϊκά όργανα.
Οσοι προσληφθούν θα αναλάβουν καθήκοντα ως παιδαγωγοί/παιδοκόμοι για σταθμούς υποδοχής μετά το σχολείο και για υπαίθριες εγκαταστάσεις παιδικής φροντίδας, ως νηπιαγωγοί, ως βρεφοκόμοι/παιδαγωγοί φροντίδας παιδιών ηλικίας έως τριών ετών σε βρεφονηπιακούς σταθμούς.
Οσοι επιθυμούν να διεκδικήσουν θέσεις μπορούν να υποβάλουν υποψηφιότητα για μία ή περισσότερες κατηγορίες.
Οι συμβάσεις που θα προταθούν για τις συγκεκριμένες διαδικασίες επιλογής θα αφορούν κυρίως θέσεις εργασίας στις Βρυξέλλες και το Λουξεμβούργο.
Περιορισμένος αριθμός συμβάσεων ενδέχεται να υπάρξει και για άλλες πόλεις της ΕΕ καθώς και για αντιπροσωπείες της ΕΕ ανά τον κόσμο. Κατά την επικύρωση της υποψηφιότητάς τους, οι υποψήφιοι πρέπει να πληρούν τα εξής κριτήρια επιλεξιμότητας:
Συγκεκριμένα, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει απολαύουν των πολιτικών τους δικαιωμάτων ως υπήκοοι κράτους-μέλους της ΕΕ, ενώ οι άνδρες υποψήφιοι πρέπει να έχουν τακτοποιήσει τις στρατολογικές υποχρεώσεις τους, καθώς και να παρέχουν τα εχέγγυα ήθους που απαιτούνται για την άσκηση των καθηκόντων τους.
Οι υποψήφιοι πρέπει να γνωρίζουν δύο ξένες γλώσσες εκ των οποίων η δεύτερη πρέπει είναι μία εκ των αγγλικής, γαλλικής ή γερμανικής γλώσσας.
Οι ενδιαφερόμενοι για τις θέσεις θα πρέπει να έχουν πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης που πιστοποιείται με δίπλωμα ή σπουδές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που πιστοποιούνται με δίπλωμα, το οποίο δίνει δικαίωμα εισόδου στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και κατάλληλη επαγγελματική πείρα τουλάχιστον τριών ετών.
Οσοι επιθυμούν να προσληφθούν πρέπει να δημιουργήσουν έναν προσωπικό λογαριασμό στην EPSO και να συμπληρώσουν τη σχετική αίτηση.
Κατά την υποβολή της αίτησης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ακολουθήσουν τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.
Η πλατφόρμα για τις αιτήσεις άνοιξε στις 16 Απριλίου και όσοι επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση πρέπει να επισκεφθούν τη διεύθυνση http://europa.eu/epso/doc/epso_brochure_el.pdf.