ΣΤΟΝ ΒΑΘΜΟ ΤΟΥ ΑΡΧΙΦΥΛΑΚΑ
Εξετάσεις για την προαγωγή 680 αστυφυλάκων, υπαρχιφυλάκων και αρχιφυλάκων που κατέχουν οργανική θέση αστυφύλακα στον βαθμό του αρχιφύλακα προκήρυξε το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας.

Στις εξετάσεις μπορούν να συμμετάσχουν όσοι αστυφύλακες, υπαρχιφύλακες και αρχιφύλακες κατέχουν οργανική θέση αστυφύλακα και πληρούν τις εξής προϋποθέσεις: - Εχουν συμπληρώσει τρία έτη πραγματικής υπηρεσίας, από την έξοδό τους από τη Σχολή Αστυφυλάκων έως και την 31η Δεκεμβρίου 2010. - Είναι κάτοχοι πτυχίου Πανεπιστημίου ή Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος και έχουν συμπληρώσει δύο έτη από την έξοδό τους από τη Σχολή Αστυφυλάκων.

- Εχουν ενταχθεί στο αστυνομικό προσωπικό και έχουν συμπληρώσει ένα έτος μέχρι την ημερομηνία προκήρυξης των εξετάσεων.

- Προέρχονται από ειδικούς φρουρούς ή συνοριακούς φύλακες, στους οποίους απονεμήθηκε αστυνομικό αριστείο ανδραγαθίας για πράξη που τέλεσαν πριν από την ένταξή τους και εντάχθηκαν στο αστυνομικό προσωπικό γενικών καθηκόντων με τον βαθμό του υπαρχιφύλακα.

Επιπλέον οι υποψήφιοι δεν πρέπει να υπερβαίνουν το 45ο έτος της ηλικίας τους, να είναι απόφοιτοι Λυκείου ή άλλης ισότιμης αναγνωρισμένης Σχολής και να έχουν ευμενή πρόταση των ιεραρχικά προϊσταμένων τους ότι συγκεντρώνουν τα απαιτούμενα ουσιαστικά προσόντα και διαγωγή.

Οσοι πληρούν τις προϋποθέσεις και επιθυμούν να συμμετάσχουν στις προαγωγικές εξετάσεις θα πρέπει να υποβάλουν έως και τις 20 Οκτωβρίου στα αστυνομικά τμήματα σειρά δικαιολογητικών.

Για τον υπολογισμό του χρόνου πραγματικής υπηρεσίας δεν υπολογίζεται ο χρόνος που διανύεται σε άδεια λόγω νόσου ή σε διαθεσιμότητα λόγω νόσου πέραν των 12 μηνών, καθώς και ο χρόνος νοσηλείας πέραν των δώδεκα μηνών συνολικά.

Συγκεκριμένα εκτός από την αίτηση συμμετοχής οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν:

Τίτλο σπουδών ή απλή δήλωση ότι είναι κάτοχοι πτυχίου ΑΕΙ ή ΤΕΙ ή απολυτηρίου Λυκείου.

Απλή δήλωση για όσους επιθυμούν να διαγωνισθούν σε μία ή περισσότερες από τις ξένες γλώσσεςΑγγλική, Γαλλική, Γερμανική και Ιταλική.

Οι υποψήφιοι που κατέχουν πτυχίο ισότιμο προς τα πτυχία που χορηγούν τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα υποχρεωτικά, εκτός του τίτλου σπουδών της σχολής τους, να επισυνάψουν και πράξη ισοτιμίας αυτού, ενώ όσοι κατέχουν πτυχίο εκπαιδευτικού ιδρύματος του εξωτερικού θα πρέπει να επισυνάψουν και πράξη ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ. Εξετάσεις
Οι προαγωγικές εξετάσεις θα διενεργηθούν για όλους τους υποψηφίους από τις 22 έως και τις 24 Ιανουαρίου 2011 στην Αθήνα και τη Βέροια, με μέριμνα της Σχολής Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης της Ελληνικής Αστυνομίας.

Οι υποψήφιοι θα εξεταστούν στα εξής μαθήματα:

Εκθεση Ιδεών (ανάπτυξη θέματος) Ουσιαστικό Ποινικό Δίκαιο Δικονομικό Ποινικό Δίκαιο Αστυνομικό Δίκαιο (Οργανισμός και Κανονισμοί της Ελληνικής Αστυνομίας)

Ξένες γλώσσες: Αγγλική, γαλλική, γερμανική, ιταλική (προαιρετικά).

Στα μαθήματα οι υποψήφιοι εξετάζονται γραπτά, η δε διάρκεια της εξέτασης κάθε μαθήματος ορίζεται σε δύο ώρες από το τέλος της υπαγόρευσης του θέματος στους υποψηφίους.

Για κάθε μάθημα δίνεται μόνο ένα θέμα που αποτελείται από μία ή περισσότερες ερωτήσεις, τις οποίες οι υποψήφιοι υποχρεούνται να αναπτύξουν.

Στα μαθήματα του Ουσιαστικού Ποινικού Δικαίου και Δικονομικού Ποινικού Δικαίου το θέμα αποτελείται από θεωρητικό και πρακτικό μέρος. Το πρακτικό δεν εξάγεται από το θεωρητικό, συμπεριλαμβάνεται όμως στην καθορισμένη εξεταστέα ύλη. Το θεωρητικό και πρακτικό είναι ισοδύναμα και καθένα βαθμολογείται από 0 έως 10. Το άθροισμα των δύο βαθμών δίνει τον βαθμό του μαθήματος.

Στις ξένες γλώσσες οι υποψήφιοι εξετάζονται στην ύλη που εξετάζονται οι υποψήφιοι για την απόκτηση του κατώτερου πτυχίου της αντίστοιχης γλώσσας. Η διάρκεια της εξέτασης είναι δύο ώρες.

Ο βαθμός κάθε μαθήματος προκύπτει από το άθροισμα των βαθμών των μελών της εξεταστικής επιτροπής. Ο γενικός βαθμός επιτυχίας κάθε υποψηφίου προκύπτει από το άθροισμα των βαθμών όλων των μαθημάτων.

Επιτυχών θεωρείται ο υποψήφιος που λαμβάνει τη βάση 30 στο μάθημα της Εκθεσης Ιδεών και συγκεντρώνει το 50% της συνολικής βαθμολογίας στα εξεταζόμενα μαθήματα, εκτός από τις ξένες γλώσσες.

Ολοι οι προαγόμενοι στον βαθμό του αρχιφύλακα, που προέρχονται από αστυφύλακες, υπαρχιφύλακες ή αρχιφύλακες, που κατείχαν οργανική θέση αστυφύλακα, παρακολουθούν υποχρεωτικά σεμινάριο επιμόρφωσης στη Σχολή Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης της Ελληνικής Αστυνομίας, η διάρκεια του οποίου δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη των τεσσάρων εβδομάδων. Μετά το πέρας του σεμιναρίου οι μετεκπαιδευόμενοι υποβάλλονται σε γραπτές εξετάσεις στα διδασκόμενα μαθήματα και από τον βαθμό επίδοσης κάθε μετεκπαιδευόμενου, καθορίζεται η σειρά εξόδου.

Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από