Την πρόσληψη 11 υπαλλήλων με συμβάσεις μίσθωσης έργου ανακοίνωσε ο Δήμος Θέρμης Νομού Θεσσαλονίκης. Εως 12 μήνες θα απασχοληθούν δύο πολιτικοί μηχανικοί ΠΕ, ένας ηλεκτρολόγος μηχανικός ΠΕ, δύο αρχιτέκτονες μηχανικοί ΠΕ, ένας γεωπόνος ΠΕ, ένας τοπογράφος μηχανικός ΤΕ και ένας πολιτικός μηχανικός έργων υποδομής ΤΕ.

Παράλληλα θα αναλάβουν καθήκοντα δύο πτυχιούχοι Πληροφορικής ΤΕ και ένας βιβλιοθηκονόμος ΤΕ.

Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.

Οσοι επιθυμούν να διεκδικήσουν μία από τις 11 θέσεις που έχουν προκηρυχθεί θα πρέπει να να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό έντυπο ΑΣΕΠ ΣΜΕ. 1

και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφ΄ όσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, στα γραφεία της υπηρεσίας, στη διεύθυνση: Δήμος ΘέρμηςΔημοκρατίας 1- Τ.Κ. 570 01 Θέρμη, προς το Γραφείο Προσωπικού, υπ΄ όψιν κ. Ραμπίδου Μελίνας, τηλ. 2313-

300.742, 741, 780) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 09.00 έως 14.00. Επίσης, οι αιτήσεις μπορούν να αποσταλούν και ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή. Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Τα έντυπα των αιτήσεων θα γίνονται δεκτά μέχρι την Πέμπτη 16 Σεπτεμβρίου.

Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από