Στο Κέντρο Παιδικής Μέριμνας του Δήμου Μοσχάτου Νομού Αττικής θα προσληφθούν, με συμβάσεις μίσθωσης έργου, 13 υπάλληλοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Στο Κέντρο θα προσφέρουν τις υπηρεσίες τους για 12 μήνες έξι συνοδοί σχολικών λεωφορείων και επτά κοινωνικοί φροντιστές.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν ηλικία έως 65 ετών και οφείλουν να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό έντυπο ΑΣΕΠ ΣΜΕ. 1

και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στη διεύθυνση:

Κέντρο Παιδικής Μέριμνας Δήμου Μοσχάτου, Κοραή 36 & Αγ. Γερασίμου, Τ.Κ. 183 45, Μοσχάτο, απευθύνοντάς την στην πρόεδρο, υπόψη κ. Ελευθερίας Κατσαντώνη (τηλ.

213-2019.621). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στο Κέντρο Παιδικής Μέριμνας του Δήμου Μοσχάτου, β) στον δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www. asep.gr) και γ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www. kep.

gov.gr).

Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από