ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 3Κ/2009 ΦΕΚ 145/31-3-2009
Τεύχος προκηρύξεων ΑΣΕΠ Πλήρωση με σειρά προτεραιότητας 495 θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης στα: υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, υπουργείο Ανάπτυξης (Γ.Γ. Ερευνας και Τεχνολογίας), υπουργείο Δικαιοσύνης (Κεντρική Υπηρεσία, Καταστήματα Κράτησης- Ειδικά Καταστήματα Κράτησης ΝέωνΘεραπευτικά Καταστήματα και ΚΑΥΦ, Ιατροδικαστικές Υπηρεσίες, Ελληνικό Ινστιτούτο Διεθνούς και Αλλοδαπού Δικαίου), υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας (Κεντρική Υπηρεσία, ΣΕΠΕ, ΟΕΚ), υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (Αιγινήτειο Νοσοκομείο, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ιδρυμα (ΤΕΙ) Αθήνας, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ιδρυμα (ΤΕΙ) Ηπείρου, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ιδρυμα (ΤΕΙ)

Καλαμάτας, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ιδρυμα (ΤΕΙ) Λαμίας, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ιδρυμα (ΤΕΙ) Πάτρας, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ιδρυμα (ΤΕΙ) Πειραιά), υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης (ΕΟΤ, Οργανισμός Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης- ΟΤΕΚ), υπουργείο Εσωτερικών (Περιφέρειες Αττικής, Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου, Δυτ. Ελλάδας, Ηπείρου, Θεσσαλίας, Ιονίων Νήσων, Κρήτης, Ανατ. Μακεδονίας- Θράκης, Δυτ.

Μακεδονίας, Κεντρικής Μακεδονίας, Πελοποννήσου, Στερεάς Ελλάδας), υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής (Γ.Γ. Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, Γ.Γ. Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής, Οίκος Ναύτου), υπουργείο Πολιτισμού (Γ.Γ. Αθλητισμού, Εθνικό Αθλητικό Κέντρο Νεότητας Αγ.

Κοσμά, Επιτροπή Καυταντζογλείου Εθνικού Σταδίου Θεσσαλονίκης, Κρατική Ορχήστρα Αθηνών), υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΣΚΦ).

Την Πέμπτη 26 Αυγούστου εκδόθηκαν τα οριστικά αποτελέσματα της κατηγορίαςΠανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ). Τα αποτελέσματα έχουν καταχωριστεί στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ (www. asep.gr). Ο πίνακας διοριστέων απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση.

Επίσης, στο ΦΕΚ 228/22-3-2010 (τεύχος τρίτο) έχουν δημοσιευθεί οι πίνακες διοριστέων της κατηγορίας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ).

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 5Κ/2009 ΦΕΚ 252/15-6-2009
Τεύχος προκηρύξεων ΑΣΕΠ Πλήρωση με σειρά προτεραιότητας 276 θέσεων τακτικού προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο υπουργείο Εθνικής Αμυνας, στο υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής (Κεντρική Υπηρεσία, Γ.Γ. Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής, ΑΕΝ Ασπροπύργου, Μακεδονίας), στο υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας (Κεντρική Υπηρεσία, ΣΕΠΕ, ΟΕΚ), στο υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος, ΤΕΙ Αθήνας, ΤΕΙ Καλαμάτας, ΤΕΙ Σερρών, ΤΕΙ Κρήτης, ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας, ΤΕΙ Λάρισας, Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας, Δημόσιες Βιβλιοθήκες, Γενικά Αρχεία του Κράτους, Αιγινήτειο Νοσοκομείο), στο υπουργείο Πολιτισμού (Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης, Αλεξάνδρειο Αθλητικό Μέλαθρον, Επιτροπή Καυταντζογλείου Εθνικού Σταδίου, Εθνικό Αθλητικό Κέντρο Κέρκυρας, Εθνικό Αθλητικό Ναυτικό Κέντρο Ιωαννίνων, Εθνικό Γυμναστήριο Μίκρας, Εθνικό Αθλητικό Κέντρο Νεότητας Αγ.

Κοσμά), στο υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης (ΕΟΤ), στο υπουργείο Δικαιοσύνης (Ιατροδικαστικές Υπηρεσίες, Αγροτικά Καταστήματα Κράτησης, Ιδρυμα Αγωγής Αρρένων Βόλου), στο υπουργείο Εσωτερικών, Περιφέρειες (Νοτίου Αιγαίου, Κεντρικής Μακεδονίας, Αττικής, Πελοποννήσου, Ανατολικής Μακεδονίας, Θράκης, Δυτικής Ελλάδας), στο υπουργείο Εθνικής Αμυνας (ΓΕΣ, ΓΕΑ, ΓΕΝ, Μετοχικό Ταμείο Στρατού, Αυτόνομος Οικοδομικός Οργανισμός Αξιωματικών, 417 Νοσηλευτικό Ιδρυμα ΜΤΣ), στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, στο υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΣΚΦ, ΠΓΝ Αλεξανδρούπολης, Γ.Ν. Πύργου, Γ.Ν. Φλώρινας, Γ.Ν. Κ.Υ. Ικαρίας, ΓΝΑ Ευαγγελισμός, ΓΝΑ Λαϊκό, ΓΝΑ Πολυκλινική, ΓΝΠ Τζάνειο, Γ.Ν.

Αργους, Γ.Ν. Ιωαννίνων Χατζηκώστα), από τις οποίες μία με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Λάρισας «Ο Αριστεύς»).

Εχουν εκδοθεί τα προσωρινά αποτελέσματα.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 7Κ/2009 ΦΕΚ 457/29-12-2009
Τεύχος προκηρύξεων ΑΣΕΠ Πλήρωση με σειρά προτεραιότητας 2.987 θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης σε φορείς του υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, καθώς και στο Αρεταίειο Νοσοκομείο και στο Αιγινήτειο Νοσοκομείο (υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων).

Στο ΦΕΚ 694/6-8-2010 (τεύχος τρίτο) δημοσιεύθηκαν οι πίνακες διοριστέων της κατηγορίας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) και στο ΦΕΚ 445/1-6-2010 (τεύχος τρίτο) της κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ). Επίσης έχουν εκδοθεί τα προσωρινά αποτελέσματα των κατηγοριών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΔΕ και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ).

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 8Κ/2008 ΦΕΚ 508/6-10-2008
Τεύχος προκηρύξεων ΑΣΕΠ Πλήρωση με σειρά προτεραιότητας 1.215 θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στα:

υπουργείο Ανάπτυξης (Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ)), υπουργείο Εθνικής Αμυνας (Νοσηλευτικό Ιδρυμα Μετοχικού Ταμείου Στρατού (ΝΙΜΤΣ)), υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών (Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας), υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (Κεντρική Υπηρεσία, Περιφερειακές Υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Αθηνών, Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Θεσσαλονίκης, Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία ΒελλάςΙωαννίνων, Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Ηρακλείου Κρήτης, Ταμείο Διοικήσεως και Διαχειρίσεως Πανεπιστημιακών Δασών, Αρεταίειο Νοσοκομείο, Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ιδρυμα (ΤΕΙ) Θεσσαλονίκης, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ιδρυμα (ΤΕΙ) Ιονίων Νήσων, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ιδρυμα (ΤΕΙ) Καβάλας, Σιβιτανίδειος Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων), υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής (Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο (ΝΑΤ), Γραφείο Ευρέσεως Ναυτικής Εργασίας (ΓΕΝΕ)), υπουργείο ΠολιτισμούΓενική Γραμματεία Αθλητισμού (Εθνικό Χιονοδρομικό Κέντρο Βασιλίτσας, Εθνικό Χιονοδρομικό Κέντρο Σελίου, Εθνικό Αθλητικό Κέντρο Γλυφάδας «Μάκης Λιούγκας», Εθνικό Γυμναστήριο Μίκρας, Εθνικό Αθλητικό Κέντρο Λάρισας, Εθνική Πινακοθήκη- Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτζου), υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών, υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Νοσηλευτικά Ιδρύματα, ΕΚΑΒ, Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΟΦ)) και υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας (Ιδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων ΕΤΑΜ (ΙΚΑΕΤΑΜ), ΟΑΠ-ΔΕΗ).

Στο ΦΕΚ 412/19-5-2010 (τεύχος τρίτο) δημοσιεύονται οι πίνακες διοριστέων της κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) και στο ΦΕΚ 725/4-9-2009 (τεύχος τρίτο) δημοσιεύονται οι πίνακες διοριστέων της κατηγορίας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ).

Επίσης, έχουν εκδοθεί τα προσωρινά αποτελέσματα της κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ). ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 10Κ/2008 ΦΕΚ 639/28-11-2008
Τεύχος προκηρύξεων ΑΣΕΠ Πλήρωση με σειρά προτεραιότητας 417 συνολικά θέσεων τακτικού προσωπικού Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης στα υπουργεία Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, Δικαιοσύνης, Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εμπορικής Ναυτιλίας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, Εσωτερικών, Οικονομίας και Οικονομικών και σε φορείς των υπουργείων Εμπορικής Ναυτιλίας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής (Γραφείο Ευρέσεως Ναυτικής Εργασίας), Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας (ΙΚΑΕΤΑΜ, ΟΓΑ), Δικαιοσύνης (Ελληνικό Ινστιτούτο Διεθνούς και Αλλοδαπού Δικαίου), Εθνικής Αμυνας (417 ΝΙΜΤΣ), Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (Αιγινήτειο Νοσοκομείο, Αρεταίειο Νοσοκομείο, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, ΤΕΙ Ηπείρου, ΤΕΙ Ιονίων Νήσων, ΤΕΙ Καβάλας), Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής (Γ.Γ. Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο), Εσωτερικών (Περιφέρεια Δυτ. Ελλάδας, Περιφέρεια Θεσσαλίας), Οικονομίας και Οικονομικών (Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων), Πολιτισμού (Αλεξάνδρειο Αθλητικό Μέλαθρον, Εθνική ΠινακοθήκηΜουσείο Αλεξάνδρου Σούτζου, Εθνικό Αθλητικό Κέντρο Γλυφάδας «Μάκης Λιούγκας», Εθνικό Αθλητικό Κέντρο Κέρκυρας, Εθνικό Αθλητικό Κέντρο Λάρισας, Εθνικό Αθλητικό Ναυτικό Κέντρο Ιωαννίνων, Εθνικό Γυμναστήριο Μίκρας, Εθνικό Κλειστό Γυμναστήριο Πειραιά «Πέτρος Καπαγέρωφ», Εθνικό Χιονοδρομικό Κέντρο Σελίου, Επιτροπή Καυταντζογλείου Εθνικού Σταδίου, Κρατική Ορχήστρα Αθηνών, Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης), Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, από τις οποίες πέντε με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (Κέντρο Βρεφών «Η Μητέρα»).

Στο ΦΕΚ 429/26-5-2010 (τεύχος τρίτο) δημοσιεύτηκαν οι πίνακες διοριστέων.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1Ε/2008 ΦΕΚ 295/26-6-2008
Τεύχος προκηρύξεων ΑΣΕΠ Πλήρωση 19 θέσεων ειδικού επιστημονικού προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και τριών θέσεων ελεγκτών ιατρών με τριετή θητεία που μπορεί να ανανεώνεται, διαφόρων φορέων, σύμφωνα με το άρθρο 19 του Ν. 2190/1994 όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα.

Στο ΦΕΚ 574/2-7-2010 (τεύχος τρίτο) δημοσιεύτηκαν τα οριστικά αποτελέσματα στο γνωστικό αντικείμενο«Βιομηχανικές Υποδομές ή Θέματα Περιβάλλοντος» (κωδικός θέσεων: 20005).

Στο ΦΕΚ 316/23-4-2010 (τεύχος τρίτο) δημοσιεύονται τα οριστικά αποτελέσματα στο γνωστικό αντικείμενο «Αξιολόγηση Επενδύσεων, Επιχειρηματικών Σχεδίων ή Διοίκηση Επιχειρήσεων» (κωδικός θέσης: 20003).

Στο ΦΕΚ 191/9-3-2010 (τεύχος τρίτο) δημοσιεύονται τα οριστικά αποτελέσματα στο γνωστικό αντικείμενο «Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις» (κωδικός θέσης: 20001).

Στο ΦΕΚ 120/19-2-2010 (τεύχος τρίτο) δημοσιεύονται τα οριστικά αποτελέσματα στο γνωστικό αντικείμενο «Βιοτεχνολογία» (κωδικός θέσης: 30001).

Επίσης, έχουν εκδοθεί τα οριστικά αποτελέσματα που αφορούν την πλήρωση μιας θέσης προσωπικού τριετούς θητείας (με δυνατότητα ανανέωσης) στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, η οποία προκηρύχθηκε στον κλάδο/ειδικότητα «ΠΕ Ιατρών, ειδικοτήτων (Παθολόγου)» (κωδικός θέσης: 60001).

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 2Ε/2007 ΦΕΚ 327/11-10-2007
Τεύχος προκηρύξεων ΑΣΕΠ Πλήρωση συνολικά 28 θέσεων, σύμφωνα με το άρθρο 19 του Ν. 2190/1994 όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα. Ειδικότερα, προκηρύσσονται 13 θέσεις ειδικού επιστημονικού προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου της Κεντρικής Υπηρεσίας (υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών), 1 θέση ειδικού επιστημονικού προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών) και 14 θέσεις μόνιμου προσωπικού ΠΕ- Δημοσιονομικών με αυξημένα τυπικά προσόντα, του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών).

Στο ΦΕΚ 120/19-2-2010 (τεύχος τρίτο) δημοσιεύονται τα οριστικά αποτελέσματα του κλάδου ΠΕ Δημοσιονομικών στο γνωστικό αντικείμενο «Ανάλυση και Διαχείριση των Οικονομικών Συνεπειών Κινδύνων κάθε είδους (Αναλογιστική)» (κωδικός θέσης:

10007) και στο γνωστικό αντικείμενο «Χρηματοοικονομικά» (κωδικός θέσης: 10008).

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 2/2007 ΦΕΚ 286/10-8-2007
Τεύχος προκηρύξεων ΑΣΕΠ Πλήρωση 142 θέσεων προσωπικού διαφόρων κατηγοριών/ειδικοτήτων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ)

και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ), της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού.

Στο ΦΕΚ 520/17-6-2010 (τεύχος τρίτο) δημοσιεύονται οι οριστικοί πίνακες προσληπτέων της κατηγορίας/ειδικότητας ΓΥ5 (Εργάτες), οι οποίοι προσλαμβάνονται στις Γενικές Διευθύνσεις Ορυχείων, Παραγωγής και Διανομής.

Προκήρυξη 1/2007 ΦΕΚ 49/26-3-2007
Τεύχος προκηρύξεων ΑΣΕΠ Πλήρωση 2.035 θέσεων προσωπικού διαφόρων κατηγοριών/ειδικοτήτων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ), Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ), Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ), της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ) Α.Ε.

Στο ΦΕΚ 733/16-8-2010 (τεύχος τρίτο) δημοσιεύονται οι οριστικοί πίνακες με τους επιτυχόντες της κατηγορίας/ειδικότητας Τ1/Ε- Διπλωματούχοι Χημικοί Μηχανικοί. Στο ΦΕΚ 533/21-6-2010 (τεύχος τρίτο) δημοσιεύονται οι οριστικοί πίνακες προσληπτέων της κατηγορίας/ειδικότητας Τ4/Ε (Μηχανοτεχνιτών Μηχανών Εσωτερικής Καύσης ΜΕΚ). Στο ΦΕΚ 529/18-6-2010 (τεύχος τρίτο) δημοσιεύονται οι οριστικοί πίνακες προσληπτέων των κατηγοριών/ειδικοτήτων: α) Τ3/Β (Πτυχιούχοι Μηχανολόγοι Μηχανικοί Τεχνολογικής Εκπαίδευσης) και β) Τ3/Ω- Πτυχιούχοι Λοιπών Ειδικοτήτων Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Πτυχιούχοι Μηχανικοί Ορυχείων ή Γεωτεχνολογίας και Περιβάλλοντος). Στο ΦΕΚ 487/9-6-2010 (τεύχος τρίτο) δημοσιεύονται οι πίνακες διοριστέων των ειδικοτήτων Τεχνικών Ορυχείων και Τεχνικών Ορυχείων- Χειριστών Κυρίων Μηχανημάτων (Τ4Θ), οι οποίοι προσλαμβάνονται στις Διευθύνσεις Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας και Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης. Στο ΦΕΚ 339/28-4-2010 (τεύχος τρίτο) δημοσιεύονται οι πίνακες διοριστέων της κατηγορίας/ειδικότητας Τεχνικοί Δομικών Εργων (Τ4/Ζ). Επίσης, στο ΦΕΚ 261/31-3-2010 (τεύχος τρίτο)

δημοσιεύονται οι πίνακες διοριστέων των κατηγοριών/ειδικοτήτων: α) Μηχανοτεχνικοί Ατμοηλεκτρικών Σταθμών (ΑΗΣ), Υδροηλεκτρικών Σταθμών (ΥΗΣ) και Αεροστροβίλων (Τ4/Δ) και β) Τεχνικοί Τοπογραφικών Εργασιών (Τ4/Η).

Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από