Πορτογαλία

23 Σεπτεμβρίου 201809 Αυγούστου 201808 Αυγούστου 201807 Αυγούστου 201818 Μαΐου 201816 Μαΐου 201811 Μαΐου 201827 Μαρτίου 201813 Μαρτίου 201816 Φεβρουαρίου 201814 Φεβρουαρίου 201823 Ιανουαρίου 201830 Δεκεμβρίου 201711 Δεκεμβρίου 201703 Νοεμβρίου 201726 Οκτωβρίου 201720 Οκτωβρίου 201718 Οκτωβρίου 201716 Οκτωβρίου 201708 Σεπτεμβρίου 201725 Ιουλίου 201704 Ιουλίου 201719 Ιουνίου 201718 Ιουνίου 201701 Μαρτίου 201724 Φεβρουαρίου 201707 Ιανουαρίου 201719 Νοεμβρίου 201601 Οκτωβρίου 201629 Ιουλίου 201627 Ιουλίου 201623 Ιουλίου 201609 Ιουλίου 2016