Πορτογαλία

24 Δεκεμβρίου 202020 Δεκεμβρίου 202019 Δεκεμβρίου 202016 Νοεμβρίου 202004 Νοεμβρίου 202030 Οκτωβρίου 202027 Οκτωβρίου 202026 Οκτωβρίου 202009 Οκτωβρίου 202030 Μαΐου 2020