Πορτογαλία

07 Νοεμβρίου 201814 Οκτωβρίου 201813 Οκτωβρίου 201812 Οκτωβρίου 201827 Σεπτεμβρίου 201826 Σεπτεμβρίου 201825 Σεπτεμβρίου 201824 Σεπτεμβρίου 201823 Σεπτεμβρίου 201809 Αυγούστου 201808 Αυγούστου 201807 Αυγούστου 201818 Μαΐου 201816 Μαΐου 201811 Μαΐου 201827 Μαρτίου 201813 Μαρτίου 201816 Φευρουαρίου 201814 Φευρουαρίου 201823 Ιανουαρίου 201830 Δεκεμβρίου 201711 Δεκεμβρίου 2017