Πορτογαλία

23 Ιανουαρίου 202317 Ιανουαρίου 202309 Ιανουαρίου 202304 Ιανουαρίου 202316 Δεκεμβρίου 202229 Νοεμβρίου 202224 Νοεμβρίου 202208 Νοεμβρίου 202211 Οκτωβρίου 202201 Φεβρουαρίου 202218 Δεκεμβρίου 202126 Οκτωβρίου 202128 Ιουνίου 202104 Ιουνίου 202121 Μαρτίου 202115 Μαρτίου 202104 Φεβρουαρίου 202124 Δεκεμβρίου 202020 Δεκεμβρίου 202019 Δεκεμβρίου 202016 Νοεμβρίου 202004 Νοεμβρίου 202030 Οκτωβρίου 202027 Οκτωβρίου 202026 Οκτωβρίου 202009 Οκτωβρίου 202030 Μαΐου 202021 Δεκεμβρίου 201913 Νοεμβρίου 201918 Οκτωβρίου 201906 Οκτωβρίου 201912 Αυγούστου 201908 Ιουνίου 201918 Απριλίου 2019