Οσκαρ

19 Μαΐου 202230 Μαρτίου 202228 Μαρτίου 202224 Μαρτίου 202202 Μαΐου 202126 Απριλίου 202119 Απριλίου 202111 Φεβρουαρίου 202124 Νοεμβρίου 202021 Φεβρουαρίου 202015 Φεβρουαρίου 202011 Φεβρουαρίου 202010 Φεβρουαρίου 202030 Ιανουαρίου 202013 Ιανουαρίου 202005 Σεπτεμβρίου 201916 Αυγούστου 201928 Φεβρουαρίου 201926 Φεβρουαρίου 201925 Φεβρουαρίου 201924 Φεβρουαρίου 201922 Φεβρουαρίου 201920 Φεβρουαρίου 201918 Φεβρουαρίου 201917 Φεβρουαρίου 201905 Φεβρουαρίου 2019