Νέα Δημοκρατία

05 Ιουλίου 201903 Ιουλίου 201902 Ιουλίου 201930 Ιουνίου 201929 Ιουνίου 201928 Ιουνίου 201927 Ιουνίου 201924 Ιουνίου 201923 Ιουνίου 201922 Ιουνίου 201921 Ιουνίου 201917 Ιουνίου 201915 Ιουνίου 201912 Ιουνίου 201909 Ιουνίου 2019