μείωση

19 Ιανουαρίου 202109 Δεκεμβρίου 202027 Νοεμβρίου 202025 Νοεμβρίου 202018 Νοεμβρίου 202010 Νοεμβρίου 202027 Οκτωβρίου 202022 Σεπτεμβρίου 202010 Σεπτεμβρίου 202021 Αυγούστου 202027 Ιουλίου 202003 Ιουλίου 202025 Ιουνίου 202018 Ιουνίου 202001 Ιουνίου 202014 Φεβρουαρίου 202006 Φεβρουαρίου 2020