μείωση

11 Ιανουαρίου 202204 Ιανουαρίου 202208 Δεκεμβρίου 202118 Οκτωβρίου 202101 Οκτωβρίου 202125 Αυγούστου 202128 Απριλίου 202101 Απριλίου 202112 Μαρτίου 202102 Φεβρουαρίου 202119 Ιανουαρίου 202109 Δεκεμβρίου 202027 Νοεμβρίου 202025 Νοεμβρίου 202018 Νοεμβρίου 202010 Νοεμβρίου 202027 Οκτωβρίου 202022 Σεπτεμβρίου 202010 Σεπτεμβρίου 202021 Αυγούστου 202027 Ιουλίου 202003 Ιουλίου 202025 Ιουνίου 202018 Ιουνίου 202001 Ιουνίου 202014 Φεβρουαρίου 202006 Φεβρουαρίου 202002 Ιανουαρίου 202011 Νοεμβρίου 201927 Οκτωβρίου 201913 Μαΐου 201908 Μαΐου 201911 Φεβρουαρίου 201908 Ιανουαρίου 2019