μείωση

19 Οκτωβρίου 202223 Αυγούστου 202216 Αυγούστου 202226 Ιουλίου 202222 Ιουνίου 202209 Ιουνίου 202203 Ιουνίου 202203 Μαΐου 202207 Απριλίου 202202 Φεβρουαρίου 202227 Ιανουαρίου 202211 Ιανουαρίου 202204 Ιανουαρίου 202208 Δεκεμβρίου 202118 Οκτωβρίου 202101 Οκτωβρίου 202125 Αυγούστου 202128 Απριλίου 202101 Απριλίου 202112 Μαρτίου 202102 Φεβρουαρίου 202119 Ιανουαρίου 202109 Δεκεμβρίου 202027 Νοεμβρίου 202025 Νοεμβρίου 202018 Νοεμβρίου 202010 Νοεμβρίου 202027 Οκτωβρίου 202022 Σεπτεμβρίου 202010 Σεπτεμβρίου 202021 Αυγούστου 202027 Ιουλίου 202003 Ιουλίου 202025 Ιουνίου 2020