Δημήτρης Χριστόφιας

25 Ιουνίου 201922 Ιουνίου 201930 Μαΐου 201921 Μαΐου 201920 Μαΐου 201930 Οκτωβρίου 201807 Μαΐου 201502 Ιανουαρίου 201404 Οκτωβρίου 2013