Δακτύλιος

09 Οκτωβρίου 202208 Οκτωβρίου 202206 Οκτωβρίου 202205 Οκτωβρίου 202216 Σεπτεμβρίου 202214 Σεπτεμβρίου 202205 Απριλίου 202218 Νοεμβρίου 202127 Οκτωβρίου 202125 Οκτωβρίου 202120 Οκτωβρίου 202118 Οκτωβρίου 202115 Οκτωβρίου 202114 Οκτωβρίου 202108 Οκτωβρίου 202117 Φεβρουαρίου 202030 Σεπτεμβρίου 201927 Σεπτεμβρίου 201930 Αυγούστου 201929 Αυγούστου 201922 Ιουλίου 201924 Σεπτεμβρίου 201822 Σεπτεμβρίου 201827 Οκτωβρίου 201719 Ιουλίου 201706 Οκτωβρίου 201610 Οκτωβρίου 201523 Σεπτεμβρίου 201509 Ιουλίου 201514 Σεπτεμβρίου 201413 Σεπτεμβρίου 201408 Σεπτεμβρίου 2013