Γιατροί Χωρίς Σύνορα

23 Ιανουαρίου 202122 Δεκεμβρίου 202015 Σεπτεμβρίου 202004 Σεπτεμβρίου 202021 Φεβρουαρίου 202016 Δεκεμβρίου 201821 Νοεμβρίου 201820 Νοεμβρίου 201817 Οκτωβρίου 201817 Σεπτεμβρίου 201806 Αυγούστου 201812 Οκτωβρίου 201716 Αυγούστου 201621 Ιουλίου 201619 Μαΐου 201630 Ιανουαρίου 201626 Ιανουαρίου 201626 Νοεμβρίου 201527 Οκτωβρίου 201520 Οκτωβρίου 201507 Οκτωβρίου 201505 Οκτωβρίου 201503 Οκτωβρίου 201506 Αυγούστου 201505 Μαΐου 201503 Δεκεμβρίου 2014