Άγκελα Μέρκελ

30 Νοεμβρίου 201821 Νοεμβρίου 201815 Νοεμβρίου 201827 Οκτωβρίου 201822 Οκτωβρίου 201815 Οκτωβρίου 201819 Σεπτεμβρίου 201812 Μαρτίου 201603 Οκτωβρίου 201513 Ιουνίου 201402 Ιουνίου 201409 Απριλίου 2014