Στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, παρότι υποτίθεται ότι τα βήματα προόδου από το τέλος του Αμερικανικού Εμφυλίου Πολέμου μέχρι το κίνημα για τα πολιτικά δικαιώματα στη δεκαετία του 1960 και την εισαγωγή «θετικών δράσεων» είχαν αντιστρέψει τις αρνητικές διακρίσεις εις βάρος των Αφροαμερικανών, το κίνημα Black Lives Matter ήρθε να θυμίσει όχι μόνο τη βαναυσότητα στην οποία είναι εκτεθειμένοι, αλλά και την έκταση των πραγματικών ανισοτήτων που υφίστανται.