Αδειοδοτήσεις-εξπρές μέσα σε 45 ημέρες και με σταθερή φορολογία αλλά και φοροαπαλλαγές προβλέπει το νέο νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης για τις στρατηγικές επενδύσεις, το οποίο τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση. Στο νομοσχέδιο, το οποίο έρχεται σε αντικατάσταση του ισχύοντος  νόμου, διευρύνονται οι κατηγορίες επενδύσεων ανάλογα με το ύψος της επένδυσης, τις θέσεις εργασίας που δημιουργεί αλλά και το είδος. Παράλληλα όλες οι επενδύσεις που θα ενταχθούν σε μια από τις παραπάνω κατηγορίες θα μπορούν να έχουν σταθερό φορολογικό συντελεστή για 12 χρόνια.