Παπαϊωάννου Κυριάκος

20 Σεπτεμβρίου 202224 Φεβρουαρίου 202120 Νοεμβρίου 202021 Σεπτεμβρίου 202010 Μαρτίου 202024 Σεπτεμβρίου 201906 Αυγούστου 201913 Ιουλίου 201920 Απριλίου 201926 Φεβρουαρίου 201905 Σεπτεμβρίου 201813 Αυγούστου 201806 Αυγούστου 201826 Ιουλίου 201824 Μαΐου 201809 Μαρτίου 201804 Σεπτεμβρίου 201605 Αυγούστου 201612 Ιουλίου 201610 Ιουνίου 201619 Ιουλίου 201508 Μαΐου 201503 Απριλίου 201507 Οκτωβρίου 201427 Αυγούστου 201429 Ιουλίου 201406 Μαρτίου 201410 Δεκεμβρίου 201219 Αυγούστου 201208 Αυγούστου 2012