Μάχη Τράτσα

26 Σεπτεμβρίου 202306 Σεπτεμβρίου 202302 Σεπτεμβρίου 202329 Αυγούστου 202323 Αυγούστου 202315 Αυγούστου 202305 Ιουλίου 202310 Ιουνίου 202305 Ιουνίου 202320 Μαΐου 202310 Μαΐου 202308 Μαΐου 202306 Απριλίου 202324 Μαρτίου 202320 Ιανουαρίου 202309 Ιανουαρίου 202328 Δεκεμβρίου 202206 Αυγούστου 202215 Σεπτεμβρίου 202005 Απριλίου 2019