Τις ψηφιακές του πύλες ανοίγει αύριο το νέο πρόγραμμα «Ανακυκλώνω – Αλλάζω Θερμοσίφωνα», μέσω του οποίου περίπου 120.000 νοικοκυριά θα λάβουν επιδότηση για την αντικατάσταση ηλεκτρικών θερμοσιφώνων με νέους ηλιακούς, σύγχρονης τεχνολογίας. Μάλιστα, προκειμένου να μην μείνουν οι δικαιούχοι στην …ουρά και να μην κινδυνεύσει με κατάρρευση η πλατφόρμα του  προγράμματος  (https://allazothermosifona.gov.gr/) όπως συνέβη με το ηλεκτρονικό σύστημα για τα «Φωτοβολταϊκά στη στέγη», η πύλη θα δέχεται τους υποψήφιους σταδιακά, ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ.

  • 11/5 : ΑΦΜ που λήγουν σε 1,2
  • 12/5 : ΑΦΜ που λήγουν σε 1,2,3,4
  • 13/5 : ΑΦΜ που λήγουν σε 1,2,3,4,5,6
  • 14/5 : ΑΦΜ που λήγουν σε 1,2,3,4,5,6,7,8
  • 15/5 : ΑΦΜ που λήγουν σε 1,2,3,4,5,6,7,8,9,0

Οι δικαιούχοι

Οι προϋποθέσεις για τους δικαιούχους που θέλουν να υπαχθούν στο πρόγραμμα είναι οι εξής:

  • Να είναι οικιακοί καταναλωτές που έχουν τοποθετημένο στην οικία τους (και όχι σε επαγγελματικό χώρο) ηλεκτρικό θερμοσίφωνα, τον οποίο επιθυμούν να αντικαταστήσουν.
  • Να έχουν γεννηθεί προ της 1ης Ιανουαρίου 2006 και να διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα.
  • Να διαθέτουν ΑΦΜ και  κωδικούς πρόσβασης στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της ΑΑΔΕ.
  • Να έχουν υποβάλει κατά το  φορολογικό έτος 2021 δήλωση φορολογίας εισοδήματος (Ε1). Η σχετική δήλωση θα πρέπει να έχει εκκαθαριστεί.

Όροι και εξαιρέσεις

Δεν είναι επιλέξιμες για αίτηση κατοικίες για τις οποίες έχει ληφθεί ενίσχυση ή έχει υποβληθεί αίτηση για να ληφθεί ενίσχυση για αγορά ηλιακού θερμοσίφωνα από άλλο πρόγραμμα. Επίσης, εξαιρούνται όσοι  είχαν υποβάλει δήλωση φορολογίας για το 2021 ως κάτοικοι εξωτερικού και νοικοκυριά με Μέσο Ετήσιο Εισόδημα ανά μέλος οικογένειας, το οποίο υπερβαίνει τις 30.000 ευρώ.

Κάθε φυσικό πρόσωπο μπορεί να υποβάλλει μόνο μία   αίτηση για  κύρια ή δευτερεύουσα κατοικία, η οποία θα πρέπει να διαθέτει ενεργή, οικιακή (και μη κοινόχρηστη) παροχή ηλεκτρικού ρεύματος. Δεν είναι δυνατή η υποβολή άνω της μίας αίτησης για την ίδια κατοικία, από διαφορετικά φυσικά πρόσωπα. Στις περιπτώσεις οικογενειών  με κύρια και δευτερεύουσα κατοικία, είναι δυνατή η υποβολή αιτήσεων και για τις δύο, εφόσον οι αιτήσεις υποβάλλονται από διαφορετικά Φυσικά Πρόσωπα του ίδιου νοικοκυριού.

Η επιχορήγηση νέου ηλιακού θερμοσίφωνα επιτρέπεται προς αντικατάσταση του παλαιού ηλεκτρικού θερμοσίφωνα, μόνο εφόσον ο παλαιός προς απόσυρση θερμοσίφωνας έχει χωρητικότητα ίση ή μεγαλύτερη των 40 λίτρων.

Όσο για την τελική επιλογή των δικαιούχων, αυτή  θα προκύψει μέσα από ένα συνδυασμό οικονομικών και κοινωνικών κριτηρίων, όπως το μέσο ετήσιο εισόδημα ανά μέλος οικογένειας, ή εάν είναι οικογένειες με μέλη   ΑμεΑ, μονογονεϊκές οικογένειες  με τουλάχιστον ένα εξαρτώμενο τέκνο, οικογένειες με εξαρτώμενα μέλη.

Το ύψος της ενίσχυσης και πώς θα λαμβάνεται

Κάθε αίτηση χρηματοδότησης αφορά την επιδότηση της δαπάνης αγοράς ενός  νέου ηλιακού θερμοσίφωνα σε ποσοστό που κυμαίνεται από 50% έως 60% και έως ένα  ανώτατο επιτρεπόμενο ποσό επιχορήγησης που εξαρτάται από τη χωρητικότητα της Δεξαμενής Ζεστού Νερού (Βoiler) του θερμοσίφωνα, καθώς και την εισοδηματική κατηγορία του ωφελούμενου. Επίσης,  προαιρετικά, η χρηματοδότηση μπορεί να αφορά τη δαπάνη εκτέλεσης των αναγκαίων συμπληρωματικών εργασιών για την αντικατάσταση του παλιού ηλεκτρικού θερμοσίφωνα με το νέο ηλιακό (π.χ. κόστος μεταφοράς, εγκατάστασης του νέου ηλιακού θερμοσίφωνα ή απεγκατάστασης του παλαιού θερμοσίφωνα, αναλώσιμα και εξαρτήματα κ.λπ.)

Οι δύο επιταγές

Κάθε ωφελούμενος του οποίου η αίτηση εγκρίνεται, θα λαμβάνει δύο επιταγές (vouchers). Η μία αφορά την επιδότηση αγοράς του προϊόντος και η άλλη την επιδότηση των συμπληρωματικών υπηρεσιών. Ο ωφελούμενος μπορεί να εξαργυρώσει κάθε επιταγή σε προμηθευτή της επιλογής του, μειώνοντας το τελικό ποσό που θα κληθεί να καταβάλει για την αγορά του νέου θερμοσίφωνα ή αντίστοιχα για την παροχή των συμπληρωματικών υπηρεσιών.

Παράλληλα καταβάλλει τη διαφορά μεταξύ της επιταγής και του κόστους αγοράς,  κατά την αγορά της νέας συσκευής ή την παροχή των σχετικών υπηρεσιών. Ο Φορέας Πιστοποίησης και Πληρωμής του Προγράμματος θα καταβάλλει την αξία της επιταγής απευθείας στον εκάστοτε προμηθευτή, αφού ολοκληρωθεί η συναλλαγή.

Η ψηφιακή πύλη του προγράμματος θα παραμείνει ανοιχτή έως την Τρίτη 20 Ιουνίου 2023 και ώρα 15:00.