Σε μερική υποχώρηση προχώρησε το Υπουργείο Οικονομικών μετά τις αντιδράσεις που προκάλεσε η δημοσιοποίηση των ρυθμίσεων για τον αιγιαλό και την παραλία.

Έτσι, στο νομοσχέδιο που τελικά κατατέθηκε στη Βουλή σήμερα το απόγευμα είχε αφαιρεθεί η διάταξη που έδινε τη δυνατότητα τακτοποίησης αυθαιρέτων για όσες παράνομες εγκαταστάσεις αποτελούν οργανικό  ή λειτουργικό σύνολο με νομίμως κατασκευασθέν έργο και έχουν κατασκευαστεί μετά τις 28.7.2011.

Μπορούν ωστόσο να νομιμοποιηθούν έργα που κατασκευάστηκαν μετά το 2011 εάν αφορούν: αα) έργα και δραστηριότητες που εξυπηρετούν σκοπούς Εθνικής Άμυνας και ασφάλειας,  ββ) έργα εθνικής σημασίας,  γγ) έργα υποδομής δικτύων κοινής ωφέλειας, συμπεριλαμβανομένων των έργων Α.Π.Ε, Είναι αξιοσημείωτο ότι η συγκεκριμένη ημερομηνία (28.7.2011) αποτελεί την κόκκινη γραμμή για την τακτοποίηση αυθαιρέτων, η οποία έχει γίνει δεκτή και από το Συμβούλιο της Επικρατείας.

Ωστόσο,  όλες οι άλλες ρυθμίσεις του νομοσχεδίου, οι οποίες αφορούν τακτοποίηση  αυθαίρετων εγκαταστάσεων στον αιγιαλό και την παραλία που είχαν κατασκευαστεί προ του 2011 παραμένουν και αναμένεται πλέον η θέση των βουλευτών του Κοινοβουλίου επί του θέματος.