Γεωργανάς Σωτήρης

08 Ιουλίου 202218 Ιουνίου 202226 Φεβρουαρίου 202216 Δεκεμβρίου 202105 Νοεμβρίου 202128 Σεπτεμβρίου 202128 Αυγούστου 202115 Μαΐου 202117 Απριλίου 202105 Φεβρουαρίου 202121 Νοεμβρίου 202024 Οκτωβρίου 202005 Σεπτεμβρίου 202004 Ιουλίου 202023 Μαΐου 202019 Φεβρουαρίου 201727 Ιουνίου 201620 Νοεμβρίου 201524 Σεπτεμβρίου 201516 Απριλίου 201512 Μαΐου 201404 Μαρτίου 201402 Ιανουαρίου 201413 Νοεμβρίου 201311 Σεπτεμβρίου 201301 Ιουλίου 201323 Απριλίου 2013