Ο θεσμός των σχολικών συμβούλων στα σχολεία επιστρέφει και μάλιστα ισχυρότερος, καθώς πλέον συνδέεται ανοικτά με την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών, στην οποία θα συμμετέχουν με μια σχετική έκθεση ανά τετραετία. Πρόκειται κατ' επέκταση για μια θέση στελέχους της εκπαίδευσης - μάλλον ζηλευτή -, με ουσιαστική όμως σημασία για την καθοδήγηση του εκπαιδευτικού έργου στην «πυραμίδα» της διοίκησης της εκπαίδευσης.

Υστερα από σειρά ετών επιτυχημένης εφαρμογής του θεσμού, οι σχολικοί σύμβουλοι καταργήθηκαν επί των κυβερνήσεων του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά τώρα επανέρχονται με νέο πλαίσιο λειτουργίας και καθηκόντων. Ως μέρος, δε, ενός νέου συστήματος ιεραρχίας της εκπαίδευσης που έρχεται από τον Σεπτέμβριο στα σχολεία με το νέο νομοσχέδιο του υπουργείου Παιδείας.

 

Νέος ρόλος

Ο νέος ρόλος των σχολικών συμβούλων, με την τοποθέτηση 800 συνολικά στελεχών σε αντίστοιχες θέσεις ανά την εκπαίδευση, θα είναι διαφορετικός. Και συγκεκριμένα όπως προβλέπεται στο νέο νομοσχέδιο:

  • Οι σχολικοί σύμβουλοι θα εργάζονται ανά Διεύθυνση Εκπαίδευσης και συνολικά θα συνιστούν το σώμα των συμβούλων εκπαίδευσης της κάθε Διεύθυνσης Εκπαίδευσης. Θα συνεδριάζουν ως σώμα κατά την έναρξη και τη λήξη του διδακτικού έτους, καθώς και τουλάχιστον μία φορά τον μήνα ή εκτάκτως, όποτε κριθεί αναγκαίο. Πρόεδρος του σώματος είναι ο επόπτης Ποιότητας Εκπαίδευσης της κάθε περιοχής.
  • Οι σύμβουλοι εκπαίδευσης θα υπάγονται διοικητικά στον διευθυντή Εκπαίδευσης της κάθε περιοχής και θα εποπτεύονται ως προς την άσκηση του έργου τους από τον επόπτη Ποιότητας της Εκπαίδευσης της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης.
  • Εργο των νέων συμβούλων θα είναι η παιδαγωγική και επιστημονική καθοδήγηση των εκπαιδευτικών των σχολείων, η επιμόρφωση, η ανάπτυξη καινοτόμων πρωτοβουλιών στον χώρο της εκπαίδευσης, καθώς και η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών. Θα συμμετέχουν όμως και στη διαδικασία του συλλογικού προγραμματισμού και της αυτοαξιολόγησης του έργου της κάθε σχολικής μονάδας και των δομών υποστήριξης της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
  • Στην καθημερινότητα των σχολείων, έτσι, έργο του συμβούλου εκπαίδευσης θα είναι η υποστήριξη για την κάλυψη των καθημερινών διδακτικών και εκπαιδευτικών αναγκών, η παρακολούθηση διδασκαλιών και η παρουσίαση δειγματικών διδασκαλιών, η υποστήριξη της λειτουργίας των σχολικών εργαστηρίων και βιβλιοθηκών, καθώς και η αξιοποίηση του υλικού και του εξοπλισμού τους. Για όλα τα παραπάνω θα παίρνουν πρωτοβουλίες για τη βελτίωσή τους.
  • Ο κάθε σύμβουλος εκπαίδευσης θα έχει την επιστημονική ευθύνη για τα θέματα του κλάδου του, στο σύνολο των σχολικών μονάδων της κάθε Διεύθυνσης Εκπαίδευσης. Αν στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κατανέμονται περισσότερες από μία θέσεις συμβούλων του ίδιου κλάδου, τότε θα «μοιράζεται» σε κάθε σύμβουλο εκπαίδευσης η επιστημονική ευθύνη μιας ενότητας σχολείων.

Για να επιλεγεί κάποιος σε αντίστοιχες θέσεις, θα πρέπει να έχει διδακτική υπηρεσία οκτών τουλάχιστον ετών, από τα οποία τα τέσσερα πρέπει να έχουν διανυθεί στη βαθμίδα εκπαίδευσης που εργάζεται.

 

Εξετάσεις

Από το επόμενο σχολικό έτος, όμως, θα διενεργούνται ετησίως σε εθνικό επίπεδο εξετάσεις διαγνωστικού χαρακτήρα για τους μαθητές και μαθήτριες της ΣΤ' τάξης των δημοτικών σχολείων και τους μαθητές και μαθήτριες της Γ' τάξης των γυμνασίων σε θέματα ευρύτερων - γενικών γνώσεων των γνωστικών αντικειμένων της Νεοελληνικής Γλώσσας και των Μαθηματικών. Σκοπός των εξετάσεων αυτών θα είναι το να προκύψουν συμπεράσματα και πορίσματα σχετικά με την πορεία υλοποίησης των προγραμμάτων σπουδών και τον βαθμό επίτευξης των προσδοκώμενων μαθησιακών αποτελεσμάτων σε εθνικό επίπεδο, περιφερειακό επίπεδο και σε επίπεδο σχολικής μονάδας. Τα αποτελέσματα των εξετάσεων αυτών θα είναι ανώνυμα και δεν συνεκτιμώνται από τους διδάσκοντες κατά την αξιολόγηση της επίδοσης των μαθητών και μαθητριών στα συγκεκριμένα μαθήματα.

Οι εξετάσεις αυτές θα ορίζονται σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα στη διάρκεια του χρόνου ύστερα από σχετική εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής.

Παράλληλα, όμως, τα σχολεία θα δημιουργήσουν και θα λειτουργούν ιστοσελίδες στο Διαδίκτυο όπου και θα παρέχουν σε κάθε ενδιαφερόμενο όλες τις πληροφορίες για τη λειτουργία τους.

Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από