Ποσό της τάξης των €4 δισ. θα μπορούσε να εισρεύσει στην ελληνική οικονομία αποκλειστικά μέσω του θεσμού των Ανώνυμων Εταιρειών Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία (ΑΕΕΑΠ) την επόμενη τριετία.

Η εκτίμηση αυτή θεωρείται μετριοπαθής, αν και αποτελεί προϋπόθεση για να μπει η χώρα μας στο ραντάρ των ξένων θεσμικών επενδυτών. Για να συμβεί αυτό τα κρίσιμα μέτωπα είναι η απουσία πολιτικών αναταράξεων και το σταθερό φορολογικό πλαίσιο, ώστε τα επενδυτικά αυτά οχήματα να μπορέσουν να απορροφήσουν μεγάλο ποσοστό κτηρίων από τα επαγγελματικά ακίνητα που θα διαθέσουν στην αγορά κυρίως οι τράπεζες, αλλά και να επεκτείνουν τις δραστηριότητες τους στον τουριστικό κλάδο και το λιανεμπόριο. Κρισιμότερο όμως όλων είναι το μέγεθος καθώς δημιουργεί οικονομίες κλίμακας και ενδυναμώνει την παρουσία στην αγορά.

Στρατηγικές συνεργασίες

Τη θέση της Ελλάδας στο ευρωπαϊκό γίγνεσθαι των εισηγμένων εταιρειών ακινήτων θα παρουσιάσει ο διευθύνων σύμβουλος της EPRA (European Public Real Estate Association) κ. Dominique Moerenhout, από τη θέση του κεντρικού ομιλητή στη διάρκεια του 13ου RED Business Forum, που διοργανώνει το περιοδικό RED στις 14 και 15 Μαΐου στο ξενοδοχείο Χίλτον.

Στην εισήγησή του θα παρουσιαστούν στοιχεία που αφορούν την κεφαλαιοποίηση του κλάδου στις διάφορες ευρωπαϊκές χώρες, τις πράξεις, την κατανομή ανά κλάδο, την μόχλευση των κεφαλαίων τις τιμές διαπραγμάτευσης σε σχέση με την εσωτερική αξία των μετοχών (NAV) και τις αποδόσεις.

Ο κ.  Moerenhout θα αναφερθεί στην προσπάθεια περαιτέρω σύγκλισης του ευρωπαϊκού θεσμικού πλαισίου, τόσο από την πλευρά της φορολόγησης, όσο και των ελεγκτικών μηχανισμών.

Αύξηση ρίσκου

Ένα από τα κρίσιμα ζητήματα που απασχολεί τον κλάδο των εισηγμένων εταιρειών ακινήτων και θα συζητηθεί στη διάρκεια του επενδυτικού δείπνου, είναι η αναπροσαρμογή της στρατηγικής που επιβάλλει το περιβάλλον των αυξανόμενων επιτοκίων, οδηγώντας τους διαχειριστές σε μεγαλύτερη έκθεση σε ρίσκο, προκειμένου να καλυφθούν οι προσδοκίες των μετόχων.

Ο Διευθύνων του EPRA κ. Dominique Moerenhout θα επιχειρήσει να σκιαγραφήσει τις επιπτώσεις που θα φέρουν στον κλάδο οι τεχνολογικές εξελίξεις οι οποίες αφορούν τόσο το σχεδιασμό και τη διαμόρφωση των κτηρίων, τη διαχείριση των μεγάλων δεδομένων, το προφίλ και τις απαιτήσεις των χρηστών και εν τέλει της αξίας του περιουσιακού στοιχείου.

Ποιος είναι

Ο Dominique Moerenhout είναι Διευθύνων Σύμβουλος της EPRA (European Public Real Estate Association), του θεσμικού οργάνου των ευρωπαϊκών εισηγμένων εταιρειών ακίνητης περιουσίας. Εντάχθηκε στην EPRA το 2017, από την BNP Paribas Real Estate Investment Management όπου κατείχε τη θέση του CEO για το Λουξεμβούργο και το Βέλγιο.Έχει διατελέσει στέλεχος σε ιδιωτική τράπεζα, πέντε χρόνια σύμβουλος διαχείρισης σε μεγάλα έργα χρηματοοικονομικού τομέα για την KPMG. Από εκεί προσχώρησε στην Fortis Real Estate το 2004, όπου μέχρι το 2011 ήταν COO υπεύθυνος για διεθνείς δραστηριότητες επενδύσεων και διαχείρισης κεφαλαίων στο Λουξεμβούργο, το Βέλγιο και την Ισπανία, πριν μετακομίσει στο Ηνωμένο Βασίλειο. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος στη Διοίκηση Επιχειρήσεων από την ICHEC στις Βρυξέλλες και Μάστερ Χρηματοοικονομικής Ανάλυσης (CFA) από τη Βελγική Ένωση Οικονομικών Αναλυτών