ΜΕΙΩΣΗ ΕΝΟΙΚΙΟΥ

28 Ιουνίου 202118 Μαΐου 202108 Μαΐου 202107 Μαΐου 202101 Μαρτίου 202124 Φεβρουαρίου 202114 Φεβρουαρίου 202111 Ιανουαρίου 202116 Δεκεμβρίου 202002 Νοεμβρίου 202019 Οκτωβρίου 202011 Οκτωβρίου 202016 Ιουλίου 202011 Ιουλίου 202010 Ιουλίου 202012 Ιουνίου 202026 Μαΐου 202015 Μαΐου 2020