για την επίθεση στην χριστουγεννιάτικη αγορά

One Channel
Ο νέος ενημερωτικός τηλεοπτικός σταθμός της Ελλάδας