Αγγελα Μέρκελ

17 Νοεμβρίου 201813 Οκτωβρίου 201809 Οκτωβρίου 201807 Οκτωβρίου 201827 Σεπτεμβρίου 201826 Σεπτεμβρίου 201820 Σεπτεμβρίου 201823 Αυγούστου 201820 Αυγούστου 201819 Αυγούστου 201818 Αυγούστου 201817 Αυγούστου 201814 Αυγούστου 201813 Αυγούστου 2018