Αγγελα Μέρκελ

13 Οκτωβρίου 201809 Οκτωβρίου 201807 Οκτωβρίου 201827 Σεπτεμβρίου 201826 Σεπτεμβρίου 201820 Σεπτεμβρίου 201823 Αυγούστου 201820 Αυγούστου 201819 Αυγούστου 201818 Αυγούστου 201817 Αυγούστου 201814 Αυγούστου 201813 Αυγούστου 2018