9η στην παραγωγή στην ΕΕ

One Channel
Ο νέος ενημερωτικός τηλεοπτικός σταθμός της Ελλάδας