φυσικό αέριο

23 Αυγούστου 201901 Αυγούστου 201921 Ιουνίου 201919 Μαΐου 201929 Μαρτίου 201917 Μαρτίου 201905 Μαρτίου 201904 Μαρτίου 201902 Μαρτίου 201901 Μαρτίου 201928 Φεβρουαρίου 201915 Φεβρουαρίου 201913 Φεβρουαρίου 201909 Φεβρουαρίου 201908 Φεβρουαρίου 201923 Ιανουαρίου 201908 Ιανουαρίου 201931 Δεκεμβρίου 201807 Δεκεμβρίου 201826 Νοεμβρίου 201821 Νοεμβρίου 201815 Νοεμβρίου 201813 Νοεμβρίου 201805 Νοεμβρίου 201817 Οκτωβρίου 201810 Οκτωβρίου 201802 Οκτωβρίου 201830 Σεπτεμβρίου 201820 Σεπτεμβρίου 201819 Σεπτεμβρίου 201809 Σεπτεμβρίου 2018