Φλόριντα

10 Νοεμβρίου 201803 Νοεμβρίου 201825 Οκτωβρίου 201816 Οκτωβρίου 201812 Οκτωβρίου 201811 Οκτωβρίου 201810 Οκτωβρίου 201829 Αυγούστου 201827 Αυγούστου 201821 Μαρτίου 201820 Μαρτίου 201809 Μαρτίου 201808 Μαρτίου 201823 Φευρουαρίου 201820 Φευρουαρίου 201815 Φευρουαρίου 201814 Φευρουαρίου 2018