Συντάξεις χηρείας

21 Σεπτεμβρίου 202026 Σεπτεμβρίου 201920 Σεπτεμβρίου 201925 Ιουλίου 201920 Ιουλίου 201915 Ιουλίου 201912 Μαρτίου 201906 Μαρτίου 201926 Νοεμβρίου 201803 Σεπτεμβρίου 201829 Νοεμβρίου 2016