Ρουπακιώτης

12 Ιουνίου 201904 Απριλίου 201403 Απριλίου 201404 Οκτωβρίου 201323 Σεπτεμβρίου 201319 Σεπτεμβρίου 201325 Ιουνίου 201319 Ιουνίου 201307 Ιουνίου 201304 Ιουνίου 201303 Ιουνίου 201330 Μαΐου 201329 Μαΐου 201328 Μαΐου 201327 Μαΐου 201324 Μαΐου 201322 Μαΐου 201315 Μαΐου 201326 Απριλίου 201325 Απριλίου 201315 Απριλίου 201329 Μαρτίου 201326 Μαρτίου 2013