Ρεάλ

20 Οκτωβρίου 201911 Μαρτίου 201905 Μαρτίου 201929 Οκτωβρίου 201822 Οκτωβρίου 201816 Οκτωβρίου 201811 Οκτωβρίου 201810 Οκτωβρίου 201805 Σεπτεμβρίου 201821 Ιουνίου 201808 Μαΐου 201818 Απριλίου 201820 Οκτωβρίου 201714 Οκτωβρίου 201701 Οκτωβρίου 201719 Σεπτεμβρίου 201702 Ιουνίου 201722 Απριλίου 201721 Μαρτίου 201726 Ιανουαρίου 201729 Μαΐου 201601 Φεβρουαρίου 201613 Ιανουαρίου 201628 Δεκεμβρίου 201527 Δεκεμβρίου 201504 Δεκεμβρίου 201503 Δεκεμβρίου 201518 Μαΐου 201516 Μαΐου 201505 Απριλίου 201523 Δεκεμβρίου 201408 Δεκεμβρίου 201418 Οκτωβρίου 2014