Πυρήνες της Φωτιάς

15 Φεβρουαρίου 202007 Ιουνίου 201920 Νοεμβρίου 201814 Νοεμβρίου 201826 Οκτωβρίου 201818 Μαΐου 201602 Αυγούστου 201513 Μαΐου 201504 Απριλίου 201503 Απριλίου 201502 Απριλίου 201501 Απριλίου 201531 Μαρτίου 201512 Μαρτίου 201506 Μαρτίου 201505 Μαρτίου 201503 Μαρτίου 201503 Φεβρουαρίου 201521 Ιανουαρίου 201518 Σεπτεμβρίου 201415 Ιουλίου 201407 Φεβρουαρίου 201422 Ιανουαρίου 201403 Σεπτεμβρίου 2013