Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

14 Οκτωβρίου 202111 Οκτωβρίου 202121 Δεκεμβρίου 201718 Δεκεμβρίου 201522 Σεπτεμβρίου 201531 Μαρτίου 201519 Μαρτίου 201524 Νοεμβρίου 201425 Σεπτεμβρίου 201403 Απριλίου 201404 Μαρτίου 2014