Οσκαρ

07 Δεκεμβρίου 201805 Δεκεμβρίου 201808 Αυγούστου 201816 Μαρτίου 201806 Μαρτίου 201805 Μαρτίου 201825 Ιανουαρίου 201824 Ιανουαρίου 201830 Ιανουαρίου 201706 Δεκεμβρίου 201607 Ιουνίου 201629 Φεβρουαρίου 201622 Ιανουαρίου 201619 Ιανουαρίου 201627 Φεβρουαρίου 201508 Φεβρουαρίου 201525 Αυγούστου 201414 Μαΐου 201408 Μαΐου 201402 Μαρτίου 201421 Ιανουαρίου 201403 Νοεμβρίου 201328 Φεβρουαρίου 201326 Φεβρουαρίου 201325 Φεβρουαρίου 201324 Φεβρουαρίου 201323 Φεβρουαρίου 201321 Φεβρουαρίου 2013